About me

Aarhus 2030

Link to the Masdar’s 2015 Engage Blogging Contest page:   http://masdar.ae/en/adsw/detail/masdars-2015-engage-blogging-contest-describe-your-city-in-2030

Link to post on Masdar’s Engage page:  http://masdar.ae/en/adsw/engage

 

 

Welcome to Aarhus, year 2030.

As you enter the city’s smart streets, you can observe community gardens, and green roofs and facades integrated in the infrastructures as a recognition to Mother Nature on behalf of the Aarhusians. We have created an ecosystem where humans, together with animals, plants, birds, insects, and all other life forms, rejoice life and prosper together.

Our focus is to improve Aarhus’s municipal services in terms of energy, water, food supply, transportation, technology, waste, as well as security and communication.

Energy is no longer a problem anymore, but a solution. The city’s infrastructure is optimized to the latest energy building regulations. Wind energy and hydro-power as well as solar panels are the main sources for harnessing electricity, meeting and exceeding city demands. They also represent a major part in the trading business. Most of the money invested in those projects come from the city inhabitants, which now is a form of investment that has potential for financial income.

Advancement in molecular biology permit crop harvesting, vegetable and fruit plantations to flourish all year round even in the coldest days on winter or driest days of summer. Aarhus no longer imports products and thus has become the first self-sufficient city in the world in terms of food supply.

Since Aarhus is a waterfront city, fresh water is obtained by desalinizing salt water, as well as reutilization of storm water and rainwater via filtering facilities. With such abundance of fresh water, we will never have to worry about deficiency again.

Transportation, public or private vehicles are based on hybrid engines that run on lithium ion batteries and ionic liquid (salt water). As for the individuals, kinetic energy tools such as the e-bike, e-scooter or e-board, provide a quick and easy form of transportation.

For many years, we have maintained the status for the most efficient waste management system in Europe, and our goal is to inspire the world population to do the same. We continuously work on improving our waste-to-energy facilities in order to reduce the CO2 emissions and heating prices in a friendly and environmentally manner.

For the past 10 years, the municipality has included the population of Aarhus in responsible neighboring programs. The purpose of these programs is to educate the community to work together as a whole and spread awareness of any environmentally unfriendly actions. Until now, we have accomplished many successful missions and managed to reduce crime rate to the lowest in the world.

With over 30 years of experience in problem-based learning, the universities of Aarhus are globally recognized as some of the best education centers. People from all over the world have the opportunity to come and study, in most cases with no tuition tax. For people unable to take part to education centers in Aarhus, the technological institute offers a large variety of augmented reality apps that give the opportunity to study from anywhere in the world. Implementation of business ideas in collaboration with the local businesses are also encouraged with the purpose of promoting entrepreneurship and financial development.

As a matter of material availability, advances in 3D printing technology have reached to such an extent that we create our own materials, thus achieving a self-sufficient title in this field as well.

Aarhus had a vision 15 years ago, and that was to become the happiest, most environmentally friendly and inspiring city in the world and even though some research confirms the fact, we wish to share our knowledge and implement our goal on a global scale by year 2100. We believe that together anything is possible!

Connect with Aarh(US).

 

2

 • Rico

  În primul rând vreau să vă mulţumesc pentru că aţi dedicat cateva momente din timpul dumneavoastră pentru a ma susţine la această competiţie. Particip pentru a doua oară la un astfel de eveniment, de această dată tema concursului este “viziunea oraşlui ideal in anul 2030”. Menţionez faptul că se pune foarte mare accent pe creativitate si inovaţie. Dacă compunerea mea fi aleasă să fie câştigătoare, pe baza voturilor şi aprecierilor (like pe facebook şi alte reţele sociale) şi de asemenea din partea juriului atunci voi avea ocazia să particip în perioada lunii Ianuarie la un eveniment pe plan mondial organizat în Abu-Dhabi, Statele Arabe Unite. Acest eveniment promovează cele mai avansate technologii în energie mondială, atât eficienţa acestora cât si puritatea si devotamentul faţa de natură si om. La acest eveniment vor participa lideri mondiali, experţi din industrie, investitori din sectorul privat şi public, şi mediul social care vor organiza discuţii practice si soluţii sustenabile pentru provocările pe care umanitatea le va întampina în viitor.
  Rolul meu la acest eveniment va fi să particip la aceste discuţii si sa postez pe blog / internet anumite informaţii / rezumate despre acestea.
  Excursia va fi platită de organizatori, de asemenea cazarea şi voi fi plătit pentru serviciile mele.
  Sper ca cele spuse mai sus să reuşească sa va convingă să intelegeţi cât de mult poate inseamna această oportunitate pentru dezvoltarea mea profesională ca şi consturctor arhitect dar în acealşi timp ca şi om. Ştiu că multi dintre dumneavoastră nu ma cunoaşteţi, dar tot ce vă rog este sa aveţi încredere in dorinţa mea de a lărgi bagajul de cunoştinţe în acest domeniu.
  Tot ce trebuie să faceţi este să urmaţi cele două adrese de la baza acestui mesaj, să votaţi şi să daţi mai departe sau pur si simplu să impărtaşiti aceasta poza împreună cu textul alăturat.
  Va multumesc anticipat pentru susţinere şi va doresc Sărbatori Frumoase alături de cei dragi!
  Cu stima si consideratie,
  Valer Daniel Rudics

  Versiunea compunerii in Limba Romana:

  Bine aţi venit in Aarhus (Danemarca), anul 2030.
  Facând primii paşi pe străzile inteligente ale oraşului, puteţi observa împrejur grădini publice, acoperişuri si pereţi cu gazon verde, integrate în infrastructura oraşului ca semn de apreciere faţă de Mama Natură din partea cetăţenilor din Aarhus. Am creat acest ecosistem pentru ca oamenii, impreună cu animalele, pasările, plantele, insectele, si toate vieţuitoarele să trăiasca şi să se bucure de viaţă impreună.
  Scopul nostru este să înbunătăţim serviciile oraşului în ceea ce priveşte energia, sursa de apă, sursa de hrană, transportul, tehnologia, menajul, cât si siguranţa si comunicarea oraşului.
  Energia nu mai este o problemă, dimpotrivă este o soluţie. Infrastructura oraşului este optimizată la ultimele standarde de energie. Energia eoliană şi hidroenergia cât si energia solară, sunt principalele surse de exploatare a electricităţii, nu numai îndeplinind dar şi depăşind cerintele oraşului. Acestea, de asemenea reprezintă o mare parte din mediul afacerilor. O mare parte din investiţile pentru realizarea acestor tehnologii provin din buzunarele cetăţenilor, care acum au oportunitatea de a-şi recupera investiţiile sub forma de venituri.
  Avansări in biologia moleculară permit cultivarea recoltelor, legumelor si plantaţilor de fructe de-a lungul anului, chiar şi în cele mai reci ierni sau cele mai calde zile de vară. Aarhus nu mai importă nici un produs, drept urmare a devit primul oraş independent din lume care se poate susţine din propriile surse de hrană.
  Având in vedere că Aarhus este un oraş cu deschidere la mare, apa potabilă este obţinută prin desalinizarea apei sărate, de asemenea prin reultizarea apelor de ploaie prin tratarea lor in facilităţi de filtrare. Având apă in abundenţă, nu va mai trebui sa ne ingrijorăm niciodata din cauza deficienţelor.
  Transportul, atat privat cât şi public este format din vehicule ce fucţionează pe bază de electriciate sau lichid ionic (apă sărată). In ceea ce ii priveşte pe cetăteni, aceştia au la dispotiţie unelte cinetice precum, bicicleta electrică, scuterul electric, sau skateboardul electric. Aceste unelte reprezintă o metodă uşoara si rapidă de transport in comun.
  Mulţi ani la rând am menţinut statutul de cel mai eficient sistem din Europa la prelucrarea deşeurilor, iar scopul nostru este să inspiram populaţia lumii să faca acelaşi lucru. Suntem intr-o continuă dezvoltare pentru a optimiza acest sitem pe care il numim “din deşeu in energie” cu scopul de a reduce emisiile de dioxid de carbon şi preţul energiei printr-o metodă cat mai ecologică si prietenoasă faţă de mediu.
  În ultimii 10 ani, municipalitea a inclus populaţia Aarhusului in programe de educare responsabilă. Scopul acestor programe este de a educa şi informa locuitorii oraşului cum să colaboreze şi să se ajute reciproc pentru a răspandi orice evenimente care duc la deteriorarea şi distrugerea calităţii mediului in care trăiesc. Pâna in momentul actual, am îndeplinit o mulţime de evenimente încheiate cu succes şi am reuşit sa coborâm rata criminalitaţii la cel mai mic nivel pe plan mondial.
  Având peste 30 de ani de experienţă în invăţămăntul bazat pe rezolvare problematică, universităţile din Aarhus sunt recunoscute pe plan mondial ca unele dintre cele mai bune centre de educare si dezvoltare persoanala. Oameni de pretutindeni au ocazia de a studia, in cele mai mutle cazuri fără taxă de şcolarizare. Totodată, pentru cei care nu au ocazia sa participe la cursuri prin act de prezenţă, institutul tehnologic oferă o gamă largă de aplicaţii de realitate augmentată, care oferă şansa de a lua parte si a simţi experienţa in direct din orice colţ al lumii.
  De asemenea, sunt incurajate orice iniţiative de implementare a ideilor prin colaborare cu firmele de afaceri locale pentru promovarea antreprenorilor si a sistemului finaciar.
  Din punct de vedere al materialelor, avansări in tehnologia imprimantelor 3D au ajuns la un asemenea nivel încât ne permitem sa creem propriile materiale, astfel devenind indepenenţi şi din acest punct de vedere.
  Aarhus a avut o viziune acum 15 ani, şi aceasta a fost să devină cel mai inspiraţional, cel mai fericit, si cel mai ecologic oraş din lume. Deşi unele statistici deja confirma aceste lucruri, noi dorim sa împartaşim cunoştinţele noastre si să implementăm ideile pe plan mondial până in anul 2100.
  Noi credem ca impreuna orice este posibil!
  Connect with Aarh(US)!

  Siden  ·  Svar på kommentar
 • […] Originally posted here. […]

  Siden  ·  Svar på kommentar

Skriv et svar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

Næste indlæg

About me